Keresés:  OK    |    RSS Feed RSS    |   ENGLISH
főoldal  »  Klímapolitika  »  Tevékenység Magyarországon  »  Emisszió kereskedelem  »  2008-2012-es időszakra vonatkozó Nemzeti Kiosztási Terv 

NKT2 módosuló szabályok

A kormány által 2007. január 17-én elfogadott Nemzeti Kiosztási Terv tervezett szabályai az Európai Bizottság 2007. április 16-i döntését követően módosultak

A kormány által 2007. január 17-én elfogadott Nemzeti Kiosztási Terv tervezet szabályai módosulnak. A kormány által elfogadott kiosztási terv letölthető a http://ec.europa.eu/environment/climat/pdf/nap_hungary_final.pdf honlapról, jelenleg csak a módosuló szabályokat tesszük közzé. A kiosztási terv társadalmi véleményezésére 15 nap áll rendelkezésre (2007. augusztus 15-ig), az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek kereskedelméről szóló 2005. évi törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló 213/2006. (X.27.) Korm rendelet 6. § (2) bekezdése szerint.

A véleményeket csak a módosuló szabályokra, ágazati mennyiségekre várjuk, tekintettel az Európai Bizottság döntésére. Kérjük az észrevételeket lehetőség szerint elektronikusan küldjék meg az euets@mail.kvvm.hu címre, vagy levélben az alábbi postai címre:

„NKT2 észrevétel"
Klímavédelmi és Energia Osztály
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
1011 Budapest
Fő u. 44-50

Az egyes ágazatok számára kiosztandó, valamint a tartalékokba kerülő mennyiségek az alábbiaknak megfelelően alakulnak:

 

Ágazat

Kibocsátási egység/év

I/a. Villamos energia termelés (hozzáadandó JI tartalékkal együtt)

12 285 284

I/b. Lakossági és közületi távhő termelés

1 528 350

I/c. Saját célú tüzelő-berendezések és ipari távhő

3 067 705

I/d. Cukorgyártás

312 606

I/e. Földgázszállítás és tárolás

205 965

I/f. Bioüzemanyag gyártás

5 154

II. Ásványolaj-feldolgozás

1 290 354

III. Kokszolás

171 287

IV-V. Fémércek pörkölése és zsugorítása; vas- és acéltermelés

1 578 711

VI/a. Cementgyártás

2 168 880

VI/b. Mészgyártás

432 063

VII. Üveggyártás

278 669

VIII/a. Burkolólapok gyártása

68 418

VIII/b. Tetőcserepek, téglák, tűzálló téglák gyártása

601 743

IX-X. Cellulóz-, papír- és kartongyártás

171 286

Összesen meglévő létesítményeknek térítésmentesen

24 166 475

új belépő tartalék

2 193 903

JI tartalék

514 930

aukciós tartalék

548 476

Összesen

27 423 783

 

A Nemzeti Kiosztási Tervben a teljes mennyiségen kívül az alábbi kiosztási szabályok is módosulnak::

- Az 5.1 fejezetben a 2005. év bázisadatként történő alkalmazása alól egy további kivételt jelent amennyiben a létesítmény 2005. évben egyéb ok miatt új belépő volt, ebben az esetben a létesítmény bázisadata a 2005. évi kibocsátásoknak a 2005. évi új belépő tartalékból 2006. évre kapott egységmennyiség átlagával megnövelt értéke.

- A kiosztási terv 5.2 fejezetében a villamos energia ipari ágazat számára kiosztandó kibocsátási egység mennyiség 1,9%-a a helyi erőforrást használó, távhőtermelést is folytató létesítmények számára történő elkülönítése törlésre került.

- A kiosztási terv 5.8 fejezetében tartalmazott szabályok értelmében eredetileg a kiosztás alapjául szolgáló téves adatot megadó létesítményekre kivethető pénzbírság, vagy ennek megfelelő kibocsátási egység mennyiség a létesítmény számlájáról törölhető. A módosuló szabályok értelmében csak pénzbírság kivetése lesz lehetséges a módosuló szabályok szerint.

- A 11. fejezetben két új belépő tartalék helyett csak egyetlen új belépő tartalék kerül létrehozásra.

- A 11.2 fejezet c) pontban a jogszabályi kötelezettség miatt megnövekvő fajlagos kibocsátás esetén a létesítményt új belépő tartalékra feljogosító szabály törlésre kerül.

- A létesítmények számára az új belépő tartalékra feljogosító szabályokat közül az alábbi szabályok kerülnek törlésre a 11.2 fejezetben:

o b) 1) ii) és 2) v) melyek szerint a létesítmény bővítésének mértéke eléri az ágazatban a minimum kapacitás szintet;

o 2) iii) és iv) melyek szerint a létesítmény termelési vagy nyersanyag feldolgozási kapacitásának bővülése is az új belépő tartalékból történő részesedésre feljogosító esemény;

o 3) mely szerint kapacitás bővítés hiányában, pusztán az ellátott fogyasztók légköbméterben kifejezett mértékében történő növekedés feljogosítja a távhőszolgáltatókat az új belépő tartalékból történő részesedésre;

o 4) ii) mely szerint egy ipari energiaszolgáltató létesítményt feljogosítja az új belépő tartalékból történő részesedésre az általa ellátott fogyasztó termelési kapacitásának növekedése;

o d) mely szerint a cukoripari létesítmények cukorkvóta növekedés esetén az új belépő tartalékból történő részesedésre jogosultak.

- A kiosztási terv 11.3 fejezete szerint az új belépő tartalék kiosztása során az 50 MWe feletti kapacitással rendelkező villamos energia termelő létesítmények kivételével minden ágazatban földgáz tüzelőanyagot kell feltételezni, de a módosított szabályok értelmében ez csak a fosszilis tüzelőanyag felhasználásra vonatkozik. Az ismert tervezett beruházások szabályainak eleget tevő két biomassza tüzelésű létesítményre vonatkozóan a szabály megtartásra kerül;

- A 11.5 fejezetben az új létesítmények számára a 6 éves garancia nyújtás törlésre kerül.

- A 12. fejezetben a bezáró létesítmény rész fogalma törlésre kerül.