Keresés:  OK    |    RSS Feed RSS    |   ENGLISH
főoldal  »  Tények és kutatások

Alkalmazkodás

Fehér könyv - Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás: egy európai fellépési keret felé 

Az EU Bizottsága által 2009-ben kiadott dokumentum az éghajlatváltozáshoz történő alkalmazkodás főbb kereteit jelöli ki. Ennek szükségessége vitathatatlan, hiszen az elmúlt évtizedekben kibocsátott ÜHG-k hatására számos olyan következménnyel kell szembenéznünk, melyek negatív hatást gyakorolhatnak szinte valamennyi gazdasági ágazatra, felgyorsítják az ökoszisztémák degradálódásának folyamatát, valamint károsan befolyásolják a társadalom egyes rétegeit, különös tekintettel az idősekre, a fogyatékkal élőkre és a hátrányos helyzetű családokra. Ezekre a kihívásokra elengedhetetlen nemzeti, illetve európai uniós szinten is reagálni. Az államok összehangolt cselekvésével ugyanis orvosolhatóvá válnak a több tagországot érintő problémák, hatásosabban kezelhetőek az uniós integrált ágazatok (mezőgazdaság, energetika) kérdései, európai szinten valósul meg a szolidaritás, nem utolsó sorban pedig bővülnek a rendelkezésre álló finanszírozási források.

 

 

Az EU adaptációs stratégiáját két szakaszban kívánja megvalósítani. Míg az elsőben (2009-2012) a stratégia alapjainak kidolgozása a cél, addig a 2013-ban kezdődő második szakasz fókuszában a végrehajtás áll. A 2009-2012 időintervallumban a következő témák kapnak kiemelkedő szerepet:

-         Tudásalap megteremtése: magába foglal minden adat-és információgyűjtéssel, megosztással (új adatbázis létrehozása, „Clearing House Mechanism”, mely a klímaváltozás hatásaival, az adaptációs lehetőségekkel kapcsolatos információkat tartalmazza), oktatással, előrejelzési és költség-hatékonysági modellek valamint eszközök kidolgozásával kapcsolatos intézkedést, amely elengedhetetlen a megfelelő alkalmazkodási stratégia kidolgozásához.

-         Az alkalmazkodással kapcsolatos intézkedések integrálása az EU kulcsfontosságú szakpolitikáiba: ezzel a lépéssel elérhető, hogy az egyes ágazatok sajátosságaival harmonizáló, az őket ténylegesen és potenciálisan érő hatásokra reflektáló intézkedések szülessenek.

-         A különböző szcenáriók (beavatkozás vs. tétlenség) költségeinek számszerűsítése és a különböző szakterületeken alkotott intézkedések interakciójának vizsgálata.  

-         Mindezeken túl a dokumentum olyan konkrét teendőket sorol fel egyes kiemelt területeken (úgymint egészségügyi-és szociális ágazat, mezőgazdaság és erdészet, biodiverzitás és vízkészlet-gazdálkodás, tengerek és tengerparti területek, termelési és infrastrukturális rendszerek), melyek az adaptáció szempontjából kulcsfontosságúak. Az intézkedések közül prioritást élveznek azok, amelyek a várható hatások bizonytalanságától függetlenül gazdasági és/vagy társadalmi előnyökkel járnak, illetve mind a mitigációt, mind az alkalmazkodást elősegítik („no-regret és win-win measures”). Ilyen intézkedés lehet például az egészségügyet érintő betegség- megfigyelési-és megfékezési rendszerek megerősítése, vagy a mezőgazdaság, háztartások és épületek vízhatékonyságára vonatkozó szabályozás szigorításának esetleges kidolgozása. Ezek mindenkori társadalmi és gazdasági haszna megkérdőjelezhetetlen.

-         Az alkalmazkodást szolgáló különböző eszközök kombinációjának bevetése: a cél a minél hatékonyabb beavatkozás, mely piaci alapú intézkedésekre, illetve a köz-és magánszféra együttműködésére is épít.

-         Nemzetközi együttműködés erősítése

 

Az alkalmazkodással kapcsolatos pénzügyi eszközök felhasználásánál fontos szempont a hatékonyság. A nemrég elfogadott Európai Gazdaságélénkítő Terv (EERP) számos ajánlást fogalmaz meg, melyek segítik az adaptációt (épületek energiahatékonyságának növelése, infrastruktúra-fejlesztés, környezetbarát „zöld” termékek terjesztése). Ugyanakkor a közszféra mellett jelentős szerep hárul a magánszférára is – különös tekintettel a biztosítási piacra és pénzügyi szolgáltatókra (kockázatmegosztás). Az EU kibocsátásiegység-kereskedelmi rendszerében a kvóták árverezéséből befolyt összeg egy része is az alkalmazkodás pénzügyi feltételeinek megteremtését szolgálja.

 

Az adaptáció azonban nemcsak az Unió elé állít kihívásokat, ezért tagállamokkal történő partneri együttműködés mellett, a téma külpolitikai dimenzióira is nagy hangsúlyt kell fektetni, legyen szó a sebezhető, fejlődő országokkal folyatott kapcsolatokról vagy az ENSZ-szel való együttműködésről.

 

A Fehér Könyv magyar, illetve angol nyelven elérhető az alábbi linkeken:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0147:FIN:HU:PDF (magyar)

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0147:FIN:EN:PDF (angol)

 

 

Hatásvizsgálat

(Kísérő dokumentum a Fehér Könyvhöz)

 

Az EU adaptációs Fehér Könyvéhez készült hatásvizsgálat a korai cselekvés szerepének hangsúlyozása mellett az adaptációs célokat és az elérésükhöz szükséges különböző szintű stratégiák vizsgálatát tartalmazza. Az egyes intézkedések integrált értékelésekor a költség-hatékonyság mellett a környezeti és társadalmi hatásokat is figyelembe kell venni. Ezeken felül a lehetséges uniós stratégiai irányok közül azt kell a legkedvezőbbnek tekinteni, amely egyrészt kellően rugalmas, épít a már folyamatban lévő nemzeti kezdeményezésekre és a potenciális szakpolitikai eszközök széles skálájára, ezen túl pedig lefekteti az uniós alkalmazkodási politika igazgatási alapjait a haladás felmérése és a jövőbeni fellépések előkészítése érdekében. Természetesen az eredményességhez elengedhetetlen a helyesen megválasztott indikátorokra épülő értékelési rendszer kidolgozása is.

 

 

 A Fehér Könyv hatásvizsgálatának elérhetősége:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SEC:2009:0387:FIN:EN:PDF

(angol)