Keresés:  OK    |    RSS Feed RSS    |   ENGLISH
főoldal  »  Klímapolitika  »  Nemzetközi tevékenység

Európai Unió

Összefüggések az EU klímapolitikájával


Az Európai Unió a Kiotói Jegyzőkönyvben az EU-15 tagállamokra együttesen vonatkozó 8%-os kibocsátás csökkentési vállalását egy ún. tehermegosztási megállapodáson keresztül osztotta el a tagállamok között. E közös vállalás alapozta meg az EU közös éghajlat-politikájának kereteit, amely elsősorban az üvegházhatású gázok kibocsátásainak csökkentésére helyezte a hangsúlyt.

A kibocsátás csökkentési erőfeszítések eszközrendszerének kialakításában nyújt segítséget a 2000-ben indított Európai Éghajlatváltozási Program, amelynek eredményeként került sor 2005-ben az uniós emisszió-kereskedelmi rendszer bevezetésére. Emellett ennek a programnak az ajánlása alapján született meg az uniós szabályozás, amely a szintén üvegházhatású fluorozott szén-hidrogének kibocsátását korlátozza és ellenőrzi. Az utóbbi években csatlakozott tagállamokra – a Kiotói Jegyzőkönyv keretében – ugyan az általuk 1997-ben önállóan vállalt kibocsátás-csökkentési célok vonatkoznak, de emellett részt vesznek a Közösség kibocsátás-csökkentési erőfeszítéseiben is.

Az Éghajlatváltozási Keretegyezmény végső céljának értelmezéseként az EU éghajlatpolitikai célként elfogadta, hogy a globális átlaghőmérséklet emelkedése nem haladhatja meg 2C-kal az ipari forradalom előtti szintet. Az Európai Tanács 2005. márciusi ülésén kialakított állásfoglalás szerint a fejlett országok kibocsátás-csökkentési vállalásainak mértéke 2020-ban 15-30%-os nagyságrendűnek kell lennie a 2C-os cél eléréséhez. Emellett a Környezetvédelmi Tanács 2005. márciusi következtetései arra mutatnak rá, hogy a fejlett ipari országok üvegházhatású gáz kibocsátásainak 2050-re 60-80%-kal az 1990-es szint alattinak kell lenniük.
Új célkitűzések az EU energia- és éghajlat-politikájában

Az Európai Tanács 2007 tavaszi ülésszakán elfogadta, hogy az Unió, amennyiben egy globális kibocsátás-csökkentési megállapodás jön létre, akkor 2020-ra 30%-al csökkenti 1990-hez képest az üvegházhatású gáz kibocsátásait. A globális keretrendszer létrejöttéig az Unió egyoldalúan vállal 20% kibocsátás-csökkentést az 1990-es szinthez képest 2020-ra.

Az Európai Tanács 2007 tavaszi ülésszakán tárgyalta az Európai Bizottság által előterjesztett energiapolitikai és éghajlatváltozási „csomagot” és határozatba foglalta, hogy az Unió a nemzetközi tárgyalásokon szorgalmazza azon célkitűzését, miszerint a fejlett országokban az üvegházhatást okozó gázok kibocsátását 2020-ra az 1990-es szinthez képest 30%-kal csökkenteni kell. Emellett az Unió önálló célként tűzte ki, hogy a nemzetközi keretrendszer megvalósulásáig az üvegházhatást okozó gázok legalább 20%-os kibocsátás csökkentését vállalja 2020-ra az 1990-es szinthez képest. Ennek a csökkentésnek a végrehajtását valamint az Unió energiabiztonságának javítását szolgálja a 2007 márciusában elfogadott energiapolitikai javaslatcsomag, amelynek keretében célként tűzték ki, hogy 2020-ra az Európai Unió teljes energia mennyiségének 20%-át fedezze megújuló energiaforrásokból és a bioüzemanyagok arányát 10%-ra növelje a folyékony üzemanyagok esetében.

kapcsolódó információk