Keresés:  OK    |    RSS Feed RSS    |   ENGLISH
főoldal  »  Klímapolitika  »  Tevékenység Magyarországon  »  Emisszió kereskedelem

Forgalmi Jegyzék

EU kibocsátás kereskedelmi rendszer: Nemzeti tranzakciós jegyzék helye, szereplői, feladatai, működéseEmisszió-kereskedelmi Forgalmi Jegyzék

A rendszer működtetésének hazai szereplői:

  • Jegyzékvezető vagy registry administrator,
  • Illetékes hatóság (competenet authority)
  • Rendszergazda vagy működtető ügynükség (hosting agency)
  • Független hitelesítő szervezet (verifier)

A rendszer felhasználói:

  • Üzemeltetők
  • Egyéni számlatulajdonosok

A rendszer működtetésének EU szintű szereplői:

  • Bizottság
  • Központi Adminisztrátor

A rendszer hazai működtető szereplői

Jegyzékvezető (Registry administrator)
Jogszabályi felhatalmazással bíró államigazgatási szervezet központi feladat ellátási jelleggel
A Bizottság felé bejelentett kapcsolattartó a jegyzékvezetői feladatok vonatkozásában
Jogszabályban lefektetett felelősséggel tartozik a számlatulajdonosok felé a regiszter működéséért a jogszabályi korlátok mértékig
Beszedi a számlatulajdonosoktól a jogszabályban meghatározott díjat
Vállalja a szoftver megvásárlásának, valamint fizikai elhelyezésének és működtetésének (saját vagy kiszerződött) költségeit
Rendelkezésére bocsátják a rendszer kiépítéséhez szükséges forrásokat (szoftver megvásárlás, valamint a fizikai elhelyezés és működtetés saját vagy kiszerződött költségei)
A szoftver megvásárlója és a licensz tulajdonosa, a szoftverszállító szerződéses partnere

Illetékes hatóság (Competent authority)
Jogszabályi felhatalmazással bíró államigazgatási szervezet, hatósági jogosítványokkal, központi feladat ellátási jelleggel
A Bizottság felé bejelentett kapcsolattartó a hatósági feladatok vonatkozásában a regiszter határozat végrehajtása tekintetében

Rendszergazda / Működtető ügynökség (Hosting agency)
Polgári jogi szerződéssel feljogosított/kötelezett piaci vagy államigazgatási szervezet
A jegyzékvezető által szerződésben megbízott (kiszerződött) ügynökség, aki a regiszter fizikai elhelyezését és működtetését vállalja a jegyzékvezető utasításainak megfelelően
A rendszerszállítóval önálló support megállapodásra léphet saját költségén, melyet a jegyzékvezető felé a vállalási díjban érvényesít
A Bizottság felé megadandó a fizikai elhelyezés helye.

 

Szereplő

Jegyzékvezető

Illetékes hatóság

Rendszergazda

Természet (államigazgatási/piaci)

államigazgatási

államigazgatási

Államigazgatási (vagy piaci)

Felhatalmazás

jogszabályi

jogszabályi

Szerződéses

Jelleg (központi/területi)

központi

központi

központi

Bizottsági kapcsolat típusa

Jogszabályban előírt bejelentett kapcsolattartó jegyzékvezetői feladatok vonatkozásában

Jogszabályban előírt

bejelentett kapcsolattartó hatósági feladatok vonatkozásában

Fizika elhelyezés adatai bejelentendők

Felelősség

Jogszabályi felelősség a számlatulajdonosok felé a regiszter működéséért (a jogszabályi korlátok mértékig)

 

Szerződéses felelősség a jegyzékvezető felé a regiszter fizikai működtetésért (szerődéses korlátok mértékig)

Pénzáramlás

Beszedi a jogszabályban meghatározott díjat a számlatulajdonosoktól

Kiadja a szoftver megvásárlására, valamint a fizikai elhelyezés és működtetés költségeire (saját vagy kiszerződött)

-

Jogosult a szerződésben meghatározott árra a jegyzékvezetőtől

Kiadja a regiszter fizikai lehelyezésére és működtetésére

E három szereplő közül a központi hatóság és a jegyzékvezető, a jegyzékvezető és a működtető, illetve akár mindhárom funkció egy szervezetben (átfedésben) lehet.

Független hitelesítő
A független hitelesítő speciális hozzáférési joggal rendelkezik az üzemeltetői számlák egyik területe, az évenkénti hitelesítet kibocsátási értékek felett. Személyesen viszi be, vagy pedig felügyeli ezek bevitelét.

Felhasználók
A felhasználók egyik csoportja a kötelezetti körhöz tartozó üzemeltetők, illetve a kereskedési céllal számlák nyitó egyéni számlatulajdonosok.

A regiszter működésének sémája
A regiszter 3 alapvető folyamata:
a) tranzakciók
- kezdeményezése a számlatulajdonosok (egyéniek és üzemeltetők) részéről, folyamatos jelleggel,
- jóváhagyása a CITL részéről folyamatos jelleggel,
- eltérés (szükségesség) esetén eseti korrekciója a jegyzékvezető és a központi adminisztrátor részéről.
b) hitelesített kibocsátások bevitele
c) megfelelőség lekérdezése

 

 

Hatóság

Működtető

Jegyzékvezető

Üzemeltetők

Egyéni számlatulajdonosok

Bizottság

Central Admin

CITL

Hitelesítő

 

REGISTRY

Tranzakciók kezdeményezése FOLYAMATOS

Hitelesített kibocsátások bevitele ÉVES

Tranzakciók jóváhagyása

FOLYAMATOS

Tranzakciók kezdeményezése

FOLYAMATOS

Hitelesített kibocsátások korrekciója ESETI

Tranzakciók korrekciója ESETI

Tranzakciók korrekciója ESETI

Megfelelőség lekérése

ÉVES