Keresés:  OK    |    RSS Feed RSS    |   ENGLISH
főoldal  »  Klímapolitika  »  Tevékenység Magyarországon  »  Emisszió kereskedelem

Engedélyezés és hitelesítés

  • 2004/156. sz. Bizottsági határozat a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásainak nyomon követésére és jelentésére vonatkozó iránymutatások létrehozásáról
  • A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Segédlete a 272/2004. (IX.29.) Kormányrendelet alapján előírt kibocsátási engedélykérelem nyomon követési adatlapjainak értelmezéséhez, a CO2-kibocsátás adatainak meghatározásához, dokumentálásához és bejelentéséhez. pdf

Kapcsolat, kérdések, hozzászólások: monitoring@mail.kvvm.huVonatkozó jogszabályok:213/2006. (X.27.) Korm. rendelet2004/156/EK határozat

 

 

 

 

Kibocsátások éves jelentése

Az Üzemeltető köteles a kibocsátási engedély hatálya alá tartozó üvegházhatású gáz kibocsátását a kibocsátási engedély alapján nyomon követni és arról a Főfelügyelőség részére a tárgyévet követő március 31-ig hitelesített jelentést tenni.

A hitelesített kibocsátási jelentést a www.hunetdata.hu címen elérhető felületen keresztül kell kitölteni.

 

Éves jelentés hitelesítése

A vonatkozó jogszabály a 183/2005. (IX.13.) Korm. rendelet illetve a 24/2005. (IX. 13.) KvVM rendelet.

A hitelesítés keretében független hitelesítő mérlegeli és minősíti a nyomon követési rendszer, a jelentett adatokra és kibocsátásokra vonatkozó információk megbízhatóságát, hitelességét és pontosságát.

A hitelesítők az engedélyben előírtakat és a jelentésben foglaltakat vizsgálják, helyszínen ellenőriznek, és a hitelesítői záradékban aláírással igazolják, hogy az éves jelentésben foglaltak a valóságnak megfelelnek. A hitelesítőnek a forgalmi jegyzékben is jóvá kell hagynia az üzemelető álat rögzített kibocsátási adatot.

Magyarországon hitelesítési tevékenységet kizárólag olyan egyéni hitelesítő (EH), hitelesítő gazdasági társaság (GTH) illetve európai közösségi hitelesítő szervezet (EKH) folytathat, amelyet a Főfelügyelsőég nyilvántartásba vett. Ezeket a Főfelügyelőségen vezetett névjegyzékek alapján lehet kiválasztani, melyről további információ a Hitelesítői Névjegyzék menüpont alatt található.