Keresés:  OK    |    RSS Feed RSS    |   ENGLISH
főoldal  »  Klímapolitika  »  Tevékenység Magyarországon  »  Emisszió kereskedelem

Jövő

Az irányelv felülvizsgálata

A felülvizsgálat célja, hogy a 2012 utáni időszakra vonatkozó szabályozásnál a Bizottság figyelembe vegye az eddigi tapasztalatokat, s az elérhető információk alapján módosítsa és tegye működőképesebbé a rendszert.

Új területek – tevékenységek és gázok – bevonása a rendszerbe

További harmonizáció és jobb tervezhetőség

Harmadik országok bevonása

A felülvizsgálat kutatási eredményei 1 >> 2 >> 3 >>

Jelentés a nemzetközi versenyképességről

Az Európai Klímaváltozási Program (European Climate Change Programme - ECCP), munkacsoportok tárgyalási jelentései
„Az irányelv célja”
„Megfelelés és kikényszeríthetőség„
„További harmonizáció és jobb tervezhetőség”

További információ >>

 

Légi közlekedés

Az Európai Unióban a légi közlekedés várhatóan jelentős üvegházhatású gáz kibocsátási tényezővé növi ki magát az elkövetkező egy-két évtizedben. Az iparág dinamikusan fejlődik, így már 2020-ig terjedően is fennáll a veszélye annak, hogy veszélyeztetni fogja az EU Kiotói Jegyzőkönyvben szereplő vállalásait. Ennek elkerülésére és a probléma idejekorán történő kezelésére az Európai Bizottság kidolgozott egy koncepciót arra nézve, hogy hogyan lehetne a légi közlekedést bevonni az EU kibocsátási egység kereskedelmi rendszerének (a továbbiakban: ETS) a hatálya alá. Az ETS-irányelv kiterjesztése a légi közlekedésre a Bizottság javaslata alapján 2011-re van ütemezve. Az első évben csak az EU-n belüli járatokat fedné le a rendszer, azt követően viszont minden az EU területére érkező és onnan induló járatot.

A tervezetet jelenleg a Tanács környezetvédelmi munkacsoportja tárgyalja. A légi közlekedés bevonását az ETS-be az összes tagállam támogatja. Nincs azonban konszenzus a rendszer bevezetésének időpontját illetően, illetve az ETS és a kiotói rendszer kompatibilitását tekintve (mivel a légi közlekedés nem tartozik a kiotói jegyzőkönyv hatálya alá). Felmerülnek nemzetközi jogi kérdések is, mivel a Kiotói Jegyzőkönyv kötelezővé teszi légi közlekedés témában a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezettel (ICAO) való konzultációt.

További információ >>

 

Linking

Az EU kibocsátás-kereskedelmi rendszerének (EU ETS) 2008-2012-es második kereskedelmi időszakába lépve felmerül a rendszer és más emisszió-kereskedelmi rendszerek összekapcsolásának („linking”) lehetősége. Az összekapcsolódás az olyan fejlett államok belső piacaival lehetséges, ahol az EU ETS szabályaihoz hasonló módon zajlik a kibocsátási egységek kereskedelme. Lehetséges linking partner például Norvégia, Izland, Lichtenstein, vagy az olyan Európán kívüli államok, mint Kanada, Ausztrália, illetve az Egyesült Államok. Az összekapcsolódás előnyei között szokták említeni a növekvő költséghatékonyságot, az alacsonyabb tranzakciós költségeket, a magasabb piaci likviditást, a versenyképességi aggályok megszűnését, valamint – általános, politikai szempontból – a különböző párhuzamos rendszerek egymáshoz történő közeledését. A másik oldalon azonban a linking egyben kockázatokkal is jár, különösen gazdasági szempontból (mivel a karbonpiac árai egyelőre nehezen jelezhetők előre) és környezetvédelmi szempontból (ha az összekapcsolódás egy más elveken nyugvó és/vagy kevésbé szigorú és nyomon követhető rendszerrel történne). Megjegyezhető, hogy az EU ETS-ben és más rendszerekben 2008-tól elszámolható kiotói egységek (kibocsátás-csökkentési egységek és igazolt kibocsátás-csökkentési egységek) bizonyos tekintetben megteremtik a rendszerek közötti összekapcsolódást, hiszen több piacon is érvényes „fizetőeszközként” lesznek jelen.