Keresés:  OK    |    RSS Feed RSS    |   ENGLISH
főoldal  »  Klímapolitika  »  Tevékenység Magyarországon  »  Emisszió kereskedelem

2008-2012-es időszakra vonatkozó Nemzeti Kiosztási Terv

Az új belépő tartalékból való részesülés igénylése a 2010. évre vonatkozóan

 

A 2008-2012 közötti második kereskedési időszakban az új belépő tartalékból történő kiosztást a 2010. évi új belépő tartalék terhére 2010. december 1-jétől 2011. január 5-ig lehet kérni.

 

A 2011-2012. években pedig évente a tárgyév december 1-jétől a következő év január 5-ig kérhetik az erre jogosult üzemeltetők

 

A határidő elmulasztása jogvesztő.

 

Figyelem! Ez a határidő egyrészt jogvesztő, másrészt ún. anyagi jogi határidő, vagyis nem elegendő a kérelmet január 5-ig postára adni, hanem ezen időpontig a kérelemnek meg is kell érkeznie a hatósághoz, ellenkező esetben a kérelmet a 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) alapján érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani.

 

 • Tájékoztató az új belépő szabályozásról doc
 • Új belépő tartalékból való igényléshez szükséges adatlap xls
 •  

   

   

   

   

   


   

   

  Az új belépő tartalékból való részesülés igénylése 2009. évre vonatkozóan

   

  A 2008-2012 közötti második kereskedési időszakban az új belépő tartalékból történő kiosztást a 2009. évi új belépő tartalék terhére 2009. december 1-jétől 2010. január 5-ig lehet kérni a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztertől (a továbbiakban: Miniszter) a 213/2006. (X. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban Üht. Vhr.) 11.§ (1) bekezdése alapján.

   

  A 2010-2012. években pedig évente a tárgyév december 1-jétől a következő év január 5-ig kérhetik az erre jogosult üzemeltetők

   

  A határidő elmulasztása jogvesztő.

  Figyelem! Ez a határidő egyrészt jogvesztő, másrészt ún. anyagi jogi határidő, vagyis nem elegendő a kérelmet január 5-ig postára adni, hanem ezen időpontig a kérelemnek meg is kell érkeznie a hatósághoz, ellenkező esetben a kérelmet a 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) alapján érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani.

   

  • Tájékoztató az új belépő szabályozásról pdf
  • Új belépő tartalékból való igényléshez szükséges adatlap xls

   

  Figyelem! Változás történt a 2008. évi adatlaphoz képest. Kérjük a tájékoztatóban szereplő adatlap kitöltésére vonatkozó információt az adatlap kitöltés során figyelembe venni.

   

   
  Az új belépő tartalékból való részesülés igénylése 2008. évre vonatkozóan

   

  A 2008-2012 közötti második kereskedési időszakban az új belépő tartalékból történő kiosztást első alkalommal 2008. december 1-jétől 2009. január 5-ig lehet kérni a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztertől a 2008. évi új belépő tartalék terhére a 2008-2012 közötti időszakra vonatkozó Nemzeti Kiosztási Terv kihirdetéséről, valamint a kibocsátási egységek részletes szabályairól szóló 13/2008. (I.30.) Korm. rendelet 16.§ (2) bekezdése alapján. A határidő elmulasztása jogvesztő.

   

  Figyelem! Ez a határidő egyrészt jogvesztő, másrészt ún. anyagi jogi határidő, vagyis nem elegendő a kérelmet január 5-ig postára adni, hanem ezen időpontig a kérelemnek meg is kell érkeznie a hatósághoz, ellenkező esetben a kérelmet a Ket. alapján érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani.  

  • Tájékoztató az új belépő szabályozásról doc
  • Új belépő tartalékból való igényléshez szükséges adatlap xls

  Figyelem kapacitásbővítő beruházás esetén az adatlap kitöltésénél aza alábbiakra legyenek figyelemmel:

   

  Kapacitásbővítő beruházások esetén a 13/2008. (I. 30.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdésének b) pontja alapján:

  „(2) Az új belépő tartalékból az alábbi létesítmények üzemeltetői részesülhetnek:

  b) olyan létesítmény, melynek az Üht. 4. §-a szerinti kibocsátási engedélye lényeges változásnak minősülő esemény következtében módosul a 2005. december 31-i állapothoz képest, vagy amely 2005. december 31-ét követően került üzembe helyezésre."

  Vagyis a kapacitásbővítő beruházások esetén a termelési adatokat kérjük úgy megadni, hogy az eredeti állapot (kapacitásbővítés előtti állapot) is látszódjon az akkori termelési szintekkel (az adott évet kérjük megadni), valamint a 2008-as termelési évre vonatkozó adatokat. Az akkori illetve a 2008. évet érintő információk alátámasztására küldjenek számlakivonatokat, számlákat másolatban.

  Kérjük, hogy az adatlap kitöltésénél legyenek erre figyelemmel, s a termelési adatokat legyenek szívesek így megadni.

   


   

   

  A 2008-2012 közötti időszakra vonatkozó Nemzeti Kiosztási Terv kihirdetéséről, valamint a kibocsátási egységek kiosztásának részletes szabályairól szóló 13/2008. (I.30.) Korm. rendelet szerint meghatározásra került az egyes létesítmények tervezett kiosztása. A Nemzeti Kiosztási Lista tervezetével kapcsolatban véleményét küldje el 2008. február 4. és február 14. között az euets@mail.kvvm.hu címre.

  • Nemzeti Kiosztási Lista tervezete xls

   


  13/2008. (I.30.)  a 2008-2012 közötti időszakra vonatkozó Nemzeti Kiosztási Terv kihirdetéséről, valamint a kibocsátási egységek kiosztásának részletes szabályairól pdf

   


  TERVEZET - a 2008-2012 közötti időszakra vonatkozó Nemzeti Kiosztási Terv kihirdetéséről, valamint a kibocsátási egységek kiosztásának részletes szabályairól szóló kormányrendelet tervezetéről pdf

   

  Megjegyzés: A kiosztási lista tervezetben az I/a szektorban nem a létesítmények üzemeltetőivel egyeztetett bázisadatok alapján kiszámolt kiosztási számok szerepelnek, hanem az Európai Bizottság számára 2007. január 18-án megküldött létesítmény szintű kiosztás arányában, az új ágazati mennyiségnek megfelelően kerültek meghatározásra a létesítmény szintű tervezett kiosztási adatok. A többi szektor létesítményei esetében a létesítmények üzemeltetőivel egyeztetett bázisadatok alapján kiszámolt kiosztási számok szerepelnek a lista tervezetben. A létesítmény szintű kiosztás véleményezésére a kiosztási listát tartalmazó külön rendelet véleményezése keretében lesz lehetőség minden szektor esetében. Ennek a külön rendeletnek a tervezete a kiosztási szabályokat tartalmazó rendelet megjelenését követően kerül egyeztetésre.

   


  A KvVM 2006-ban kidolgozta a 2008-2012 közötti, második kereskedési időszakra szóló Nemzeti Kiosztási Tervet (továbbiakban: NKT 2).

  A Kormány 2007. január 18-án döntött a terv tartalmáról és az Európai Bizottság számára történő kiküldéséről.

  A Bizottság 2007. április 16-i határozatában (a továbbiakban: Határozat) úgy döntött, hogy a Kiosztási Terv több szempontból nem felel meg az üvegházhatású gázok közösségi kibocsátási egység kereskedelmi rendszeréről szóló 2003/87/EK irányelvben tartalmazott kritériumoknak, elsősorban a kiosztható teljes mennyiség tekintetében. A Bizottsági döntés szerint a Magyar Kormány évente 3,824461 millió tonna CO2-t javasol az NKT 2-ben megalapozatlanul kiosztani.

  A Magyar Kormány a fenti határozat ellen keresetet nyújtott be az Európai Bírósághoz. A hatályos EU-jog szerint a fellebbezésnek a határozat végrehajtására nincs halasztó hatálya, ezért a bizottsági határozatban szereplő kiosztható CO2 mennyiség figyelembevételével, újra kell tervezni az NKT 2-t. Az új NKT 2 és a kiosztás alapelveinek egyeztetése 2007. augusztus 1 és 15 között társadalmi véleményezésre kerül.

  Az Európai Bizottság 2007. április 16-i döntését követően módosuló NKT2 változásainak tervezete véleményezésre (2007. augusztus 15-ig!)

  Az Európai Bizottság 2007. április 16-i döntését követően, a Kormány által elfogadott módosuló szabályok (doc)

  A létesítmények előzetes kiosztási listája (xls )


   

   

  2008-2012 közötti Nemzeti Kiosztási Terv társadalmi konzultációja (2006 november)

  • A 2008-2012 időszakra szóló Nemzeti Kiosztási Terv tervezet társadalmi véleményezésre (pdf ) az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek kereskedelméről szóló 2005. évi XV. törvény végrehajtásainak egyes szabályairól szóló 143/2005 (VII.27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 3.§-a alapján.

   

  Észrevételek:

  • AES Magyarország doc
  • Alcoa Köfém Kft doc
  • Almásfüzitői Energetikai és Szolgáltató Kft.doc
  • ALTEK Kft doc
  • Bakonyi Erőmű Zrt doc
  • Bakonyi Erőmű Zrt II. doc
  • Bánya- és Energiaipari Dolgozók Szakszervezete doc
  • Baranya Tégla Kft.doc
  • BC Erőmű Kft.doc
  • BorsodChem Nyrt és AES.doc
  • BorsodChem Nyrt.doc
  • Budapesti Erőmű Zrt.doc
  • Calmit Hungária Kft.doc
  • Carmeuse Hungária Kft.pdf
  • Csornahő Kft.doc
  • Dalkia Energia Zrt Fejér Megyei Szent György Kórház.doc
  • DAM 2004 Kft.doc
  • Dorogi Erőmű Kft.doc
  • Dunaferr Zrt.pdf
  • Dunaferr-DBK Kokszoló Kft.pdf
  • Dunamenti Erőmű Zrt.doc
  • EMA-Power Kft.doc
  • EMFESZ Kft.pdf
  • EON EÜT Erőműüzemeltető és Szolgáltató Kft.tif doc
  • EON Hungária Zrt.doc
  • Fertőszéplaki Téglaipari Kft.doc
  • Főtáv Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.doc
  • Fővárosi Szent János Kórház.txt
  • GeoGas Kft.doc
  • GYŐRHŐ Győri Hőszolgáltató Kft.doc
  • Győri Szeszgyár és Finomító Zrt.doc
  • Ipari Energiafogyasztók Fóruma.doc
  • Kalcinátor Kft.pdf
  • Kaposvári Önkormányzat Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt.doc
  • Kecskeméti Konzervgyár Zrt.doc
  • Komlói Fűtőerőmű Zrt.doc
  • Kőbányahő Kft.doc
  • Lasselsberger Hungária Kft, Zalakerámia Rt.doc
  • Levegő Munkacsoport.pdf
  • Magyar Cementipari Szövetség.ppt
  • Magyar Téglás Szövetség.doc
  • Magyar Üvegipari Szövetség.pdf
  • Magyar Villamos Művek Zrt.doc
  • Makói Téglagyár.doc
  • MAL Zrt.pdf
  • Mályi Tégla Kft.doc
  • MESZ Mosonmagyaróvár Kft.pdf
  • Miskolci Hőszolgáltató Kft.doc
  • MKET MATáSzSz.doc
  • Mohácsi Farostlemezgyár Zrt.doc
  • MOL Rt.doc
  • MVM Észak-Buda Projekt Kft.doc
  • Nagykanizsa Téglagyár Kft.doc
  • ÓAM Kft.pdf
  • Pannon Hőerőmű Kft.doc
  • Pápateszéri Téglaipari Kft.doc
  • Pick Szeged Zrt.doc
  • Piszkei Papír Zrt.doc
  • Rába Energiaszolgáltató Kft.doc
  • Rába Futómű Kft.doc
  • Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt.doc
  • Samsung SDI Magyarország Zrt.doc
  • SEKAB Bioenergia Magyarország Zrt.doc
  • Sinergy Kft, Kazinctherm Kft, Zuglótherm Kft.doc
  • Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft.doc
  • Tarjánhő Kft.htm
  • Tatabánya Erőmű Kft.txt
  • TECHCON Kft.pdf
  • Termidor Kft.doc
  • TEVA Gyógyszergyár Zrt.doc
  • Tiszai Vegyi Kombinát Zrt.txt
  • Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórház.doc
  • Várpalotai Távhőszolgáltató Kft.doc
  • Vértesi Erőmű Zrt.doc
  • Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt.doc
  • Villeroy & Boch Magyarország Zrt.doc
  • Wienerberger Téglaipari Zrt.doc

   

  2012-ig tervezett létesítmények ágazati konzultációja

  • Az Ágazati Konzultációk helye és időpontja doc

   

  A 2008-2012-ig szóló második Nemzeti Kiosztási Terv konzultációs dokumentumai

  • Bakonyi Erőmű Rt és Bakonyi Bioenergia Kft. doc
  • BorsodChem Rt. doc
  • Budapesti Erőmű Rt. doc
  • Carmeuse Hungária Kft és Kalcinátor Kft. doc
  • Columbian Tiszai Koromgyártó Kft. doc
  • Dunaferr DBK Kokszoló Kft. doc
  • DUNAFERR Zrt. doc
  • Dunamenti Erőmű Rt. doc
  • Energia Klub doc
  • EON Hungária Zrt doc
  • Fertőszéplaki Téglaipari Kft. doc
  • Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium doc
  • Főtáv Zrt. doc
  • Hungrana Keményítő és Izocukorgyártó és Forgalmazó Rt. doc
  • Imerys Magyarország Tűzállóanyaggyártó Kft. doc
  • Ipari Energiafogyasztók Fóruma doc
  • Kaposvári Önkormányzati Vagyonkezelő és Szolgáltató Rt. doc
  • Kecskeméti Termostar doc
  • Kőbányahő Kft. pdf
  • Levegő Munkacsoport doc
  • Magyar Alumínium Termelő és Kereskedelmi Zrt. doc
  • Magyar Cementipari Szövetség doc
  • Magyar Kapcsolt Energia Társaság és a Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetsége doc
  • Magyar Kerámia Szövetség doc
  • Magyar Nyomda- és Papíripari Szakmai Szövetség Papíripari Szekció
  • Magyar Öntészeti Szövetség doc
  • Magyar Téglás Szövetség doc
  • Magyar Üvegipari Szövetség doc
  • Magyar Villamos Művek Rt. doc
  • Mátrai Erőmű Rt. doc
  • Miskolci Hőszolgáltató Kft. doc
  • Mohácsi Farostlemezgyár Rt. doc
  • Motion Emissions Kft. doc
  • Nitrogén Művek pdf
  • Ózdi Acélművek Kft. doc
  • Pannon Hőerőmű Rt. doc
  • Prometheus Rt. doc
  • Rába Energiaszolgáltató Kft. doc
  • Rába Futóműgyártó és Kereskedelmi Kft. doc
  • RATH Hungária Tűzálló Zrt. doc
  • RWE és Mátrai Erőmű Rt. doc
  • Sinergy Kft. doc
  • Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. doc
  • Vértesi Erőmű Zrt. doc
  • Villeroy-Boch Magyarország Rt. doc
  • Zalakerámia Zrt. doc
  • Zoltek Rt. doc

   

   

  A 2008-2012-ig szóló második Nemzeti Kiosztási Terv előzetes konzultációs dokumentuma

  • A konzultációs dokumentum doc

  • Az előzetes konzultációs dokumentumra érkezett észrevételek :

   

  • BorsodChem Rt. doc
  • Budapest Airport Rt. doc
  • Budapesti Erőmű Rt. doc
  • Calmit Hungária Kft.
  • Carmeuse Kft. doc
  • Dunamenti Erőmű Rt. pdf
  • E.ON Hungária doc
  • Energia Klub doc
  • Ipari Energiafogyasztók Fóruma, Öko tagozat
  • Levegő Munkacsoport doc
  • Magyar Cementipari Szövetség
  • MataSzSz és MKET doc
  • Mátrai Erőmű Rt doc
  • MOL Rt. doc
  • MVM Rt. doc
  • Pannon Hőerőmű Rt. doc
  • Rába Rt. doc
  • Sinergy Kft. doc
  • Vértesi Erőmű Rt . doc
  • AES Magyarország . doc

   

  • Az előzetes konzultáció során beérkezett észrevételek figyelembevételének módja - összefoglaló doc

   

  A 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásainak nyomon követésére és jelentésére vonatkozó iránymutatások létrehozásáról szóló 2004/156/EK Bizottság Határozat módosításának tervezete