Keresés:  OK    |    RSS Feed RSS    |   ENGLISH
főoldal  »  Klímapolitika  »  Tevékenység Magyarországon

Fluorozott üvegházhatású gázok

(F-gázok)

A „kiotói kosárba” tartozó, a gazdaság számos területén használt fluortartalmú üvegházhatású gázok a kén-hexafluorid (SF6), a részlegesen fluorozott szénhidrogének (HFC-k) és a perfluor-karbonok (PFC-k). Ezekből az anyagokból a többi üvegházhatású vegyülethez (CO2, CH4, N2O) képest jóval kevesebb kerül a légkörbe, globális felmelegedési potenciáljuk azonban lényegesen meghaladja azokét, ezért gyártásukat és felhasználásukat korlátozni kell. Ezt kívánja elérni az egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokról szóló, 2006. május 17-i 842/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet. pdf

A rendelet fő célja az, hogy megfelelő tárolási és megelőzési intézkedésekkel ösztönözze a fluortartalmú üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentését. Hangsúlyt fektet továbbá a berendezésekben tárolt F-gázok visszanyerésére, valamint kiváltásukra olyan területeken, ahol megfelelő, a környezetre kevésbé ártalmas helyettesítő már létezik.

A rendelet által érintett szektorok:

 • kereskedelmi hűtőgépek, légkondicionálók, hőszivattyúk, gépjárműklímák
 • beépített tűzvédelmi berendezések
 • oldószerek
 • nagyfeszültségű kapcsolószerkezetek
 • magnézium öntés
 • lábbeli gyártás
 • ablakszigetelés
 • gumiabroncsok töltése
 • egykomponensű habok gyártása
 • aeroszolok, aeroszol újdonságok
 • F-gázok gyártása és kereskedelme.

A hűtő-, légkondicionáló és hőszivattyú szektorban az elmúlt évtizedekben főleg ózonkárosító anyagokat, CFC-ket, HCFC-ket alkalmaztak mind hűtőközegként, mind a szigetelő habok előállítására. Amint a Montreali Jegyzőkönyv hatására ezek az anyagok egyre inkább kiszorultak a hűtéstechnikából, helyüket a HFC-k vették át. Leggyakoribb képviselőik a HFC-134a, a HFC-404a, a HFC-407c és a HFC-410a.

A tűz elleni védekezés terén az ózonkárosító halonok és HCFC-tartalmú oltógázok helyettesítésére vezették be a HFC és PFC-alapú gázzal oltókat. A HFC oltógázok már hosszabb távú alternatívaként is megfelelnek, mivel ózonbontó képességük 0, üvegházhatásuk azonban jelentős, így kerültek az F-gáz rendelet szabályozása alá. Hazánkban leggyakoribb képviselője az FM-200 (HFC-227ea).

A kén-hexafluorid szintetikus gáz, amely 1947 óta kapható kereskedelmi forgalomban. Színtelen, szagtalan, nem gyúlékony, kémiailag stabil vegyület erős elektronegativitással. Az elektromos elosztó rendszereknél a legjobb megszakítóképességű és szigetelő tulajdonságú anyagnak bizonyult. Alállomások szigetelőanyagaként, közép- és nagyfeszültségű kapcsolószerkezetekben lát el ívelfojtó és szigetelő funkciót. GWP-je 22 200, ami a legmagasabb érték az F-gáz rendelet vegyületei között.

A szigetelt ablak gyártás területén az SF6 gáz használatát szabályozza a rendelet. Ezek szerint 2007. július 4. után tilos az SF6 alkalmazása a háztartásban használt ablakoknál, ez az egyéb ablakokra azonban csak 2008. július 4. után vonatkozik. Helyettesítésére az argont használják, melynek ára nagyságrendekkel kisebb, kevésbé jó azonban hangszigetelő teljesítménye is.

Kapcsolódó jogszabályok:

 • 310/2008. (XII. 20.) Korm. rendelet az ózonréteget lebontó anyagokkal és egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokkal kapcsolatos tevékenységekről pdf
 • A BIZOTTSÁG 1493/2007/EK RENDELETE (2007. december 17.) a 842/2006/EK Európai Parlamenti és Tanácsi rendelet értelmében az egyes fluortartalmú, üvegházhatást okozó gázok gyártói, importőrei és exportőrei által benyújtandó jelentés formájának megállapításáról pdf
 • A BIZOTTSÁG 1494/2007/EK RENDELETE (2007. december 17.) az Európai Parlament és a Tanács 842/2006/EK rendelete alapján az egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó termékek és berendezések címkéinek formáiról és a különleges címkézési követelmények megállapításáról pdf
 • A BIZOTTSÁG 1497/2007/EK RENDELETE (2007. december 18.) az Európai Parlament és a Tanács 842/2006/EK rendelete alapján az egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó helyhez kötött tűzvédelmi rendszerek általános szivárgásellenőrzési követelményeinek megállapításáról pdf
 • A BIZOTTSÁG 1516/2007/EK RENDELETE (2007. december 19.) az Európai Parlament és a Tanács 842/2006/EK rendelete alapján az egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó helyhez kötött hűtő-, légkondicionáló és hőszivattyúberendezések általános szivárgásellenőrzési követelményeinek megállapításáról pdf
 • A BIZOTTSÁG 303/2008/EK RENDELETE (2008. április 2.) az Európai Parlament és a Tanács 842/2006/EK rendelete alapján az egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó helyhez kötött hűtő-, légkondicionáló és hőszivattyúberendezések tekintetében a vállalatok és a személyzet képesítésére vonatkozó minimumkövetelmények és kölcsönös elismerési feltételek meghatározásáról pdf
 • A BIZOTTSÁG 304/2008/EK RENDELETE (2008. április 2.) az Európai Parlament és a Tanács 842/2006/EK rendelete alapján az egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó, beépített tűzvédelmi rendszerek és tűzoltó készülékek tekintetében a vállalatok és a szakemberek képesítésére vonatkozó minimumkövetelmények és kölcsönös elismerési feltételek meghatározásáról pdf
 • A BIZOTTSÁG 305/2008/EK RENDELETE (2008. április 2.) az Európai Parlament és a Tanács 842/2006/EK rendelete alapján egyes fluortartalmú üvegházhatású gázok nagyfeszültségű kapcsolóberendezésekből való visszanyerését végző szakemberek képesítésére vonatkozó minimumkövetelmények és kölcsönös elismerési feltételek meghatározásáról pdf
 • A BIZOTTSÁG 306/2008/EK RENDELETE (2008. április 2.) az Európai Parlament és a Tanács 842/2006/EK rendelete alapján egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokból előállított oldószerek különféle berendezésekből való visszanyerését végző szakemberek képesítésére vonatkozó minimumkövetelmények és kölcsönös elismerési feltételek meghatározásáról pdf
 • A BIZOTTSÁG 307/2008/EK RENDELETE (2008. április 2.) az Európai Parlament és a Tanács 842/2006/EK rendelete alapján a gépjárművekbe szerelt, egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó légkondicionáló rendszerek tekintetében a szakemberek részére szervezett képzési programok minimumkövetelményeinek és a képzési igazolások kölcsönös elismerési feltételeinek meghatározásáról pdf
 • A BIZOTTSÁG 308/2008/EK RENDELETE (2008. április 2.) az Európai Parlament és a Tanács 842/2006/EK rendelete alapján a tagállamok képzési és képesítési programjainak bejelentésére szolgáló értesítés formátumának meghatározásáról pdf