Keresés:  OK    |    RSS Feed RSS    |   ENGLISH
főoldal  »  Klímapolitika  »  Tevékenység Magyarországon  »  Emisszió kereskedelem

Az ETS-rendszer kiterjesztése a légi közlekedésre

 

2012. január 1-jétől a légi közlekedés is bekerül az Európai Unió kibocsátáskereskedelmi rendszerének (ETS) hatálya alá.

 

A dinamikusan fejlődő ágazat üvegházgáz-kibocsátásának ellenőrzése, és ez által az Unió kibocsátáscsökkentési céljainak megvalósítása érdekében a 2003/87/EK irányelvnek az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének a légi közlekedésre történő kiterjesztése céljából történő módosításáról szóló 2008/101/EK irányelv (légiközlekedési irányelv) a tagállamok területén található repülőtérről induló vagy oda érkező légi járatok üzemeltetőit vonja be az ETS-rendszerbe. A légiközlekedési irányelv hatálya alá tartozó légijármű-üzemeltetők először a 2012. január 1-jétől 2012. december 31-éig tartó első kereskedési időszakra kérelmezhetik ingyenes légiközlekedési kibocsátási egységek kiosztását, illetve vásárolhatnak ilyen egységeket.  

A légiközlekedési irányelv szövege itt olvasható magyarul:

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:008:0003:0021:HU:PDF 

 

Az egységes szerkezetbe foglalt 2003/87/EK irányelv:

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2003L0087:20090625:HU:PDF 

 

Az irányelv átültetése folyamatban van, a jogszabálycsomagot tartalmazó előterjesztés tervezete elérhető a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium honlapján:

 

http://www.kvvm.gov.hu/index.php?pid=4&sid=30 

 

A légijármű-üzemeltetőkre vonatkozó kötelezettségek

 

A légiközlekedési irányelv hatálya alá tartozó légijármű-üzemeltetőknek a légiközlekedési tevékenységükből származó kibocsátások figyelemmel kísérésére és jelentésére, valamint légiközlekedési kibocsátási egységek térítésmentes kiosztásához tonnakilométer adataik nyomon követésére és jelentésére nyomonkövetési tervet kell készíteniük. A nyomonkövetési tervet az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőségnél kell benyújtani.A jogszabály-tervezet szerint a légijármű-üzemeltetőknek a jóváhagyott nyomonkövetési terv alapján hitelesített tonnakilométer adatokat tartalmazó tonnakilométer-jelentést kell benyújtaniuk a környezetvédelmi miniszterhez a légiközlekedési kibocsátási egységek térítésmentes kiosztása iránti kérelem mellett. A kérelmet első alkalommal mind a 2012-es, mind a 2013-ban kezdődő második légiközlekedési kereskedési időszak vonatkozásában 2011. március 31-ig, majd a további kereskedési időszakokra az adott kereskedési időszak kezdetét megelőzően legalább 21 hónappal kell benyújtani.  További kötelezettség lesz majd a nyomonkövetési tervben foglaltak szerint hitelesített éves kibocsátási jelentések készítése. 

 

A nyomonkövetési tervre, a tonnakilométer-jelentésre és az éves kibocsátási jelentésre vonatkozó tartalmi követelmények

 

A nyomonkövetési tervre, a tonnakilométer-jelentésre és az éves kibocsátási jelentésre vonatkozó tartalmi követelményeket a 2007/589/EK bizottsági határozatot módosító 2009/339/EK bizottsági határozat szabályozza:

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:103:0010:0029:HU:PDF 

 

A magyar igazgatás alá tartozó légijármű-üzemeltetők listája

 

A magyar igazgatás alá tartozó légijármű-üzemeltetők listáját tartalmazó 748/2009/EK bizottsági rendelet itt tekinthető meg:

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:219:0001:0094:HU:PDF

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a légiközlekedési irányelvből fakadó kötelezettségek kiterjedhetnek a listán nem szereplő légijármű-üzemeltetőkre is. Kérjük, további információért forduljanak az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséghez.

 

http://www.orszagoszoldhatosag.gov.hu/